House of Barbaard hiện lên “sắc” như dao cạo dưới góc quay chuyên nghiệp của ekip Kênh14